© Ayuko Hatta / Shueisha • Okami Shojo to Kuro Oji Production Committee
© Ayuko Hatta / Shueisha • Okami Shojo to Kuro Oji Production Committee

Wolf Girl & Black Prince

Wolf Girl & Black Prince

OT:
 Okami Shojo to Kuro Oji Japan, 2016 • Produktion: TYO Animations • Regisseur: Kenichi Kasai • Serienkomposition: Sawako Hirabayashi • Charakterdesign: Maki Fujioka • Musik: Go Sakabe • Partner: Kazé Anime • Sprache: Deutsch 

Wolf Girl & Black Prince auf der AnimagiC 2017:

  • SAMSTAG: 00:00 – 00:30 Uhr Episode 1 im AnimagiC-Kino 4

© Ayuko Hatta / Shueisha • Okami Shojo to Kuro Oji Production Committee

Pin It on Pinterest

Share This