© 2015 Shouji Sato/KADOKAWA/Fujimishobo/TRIAGEX Partners
© 2015 Shouji Sato/KADOKAWA/Fujimishobo/TRIAGEX Partners

Triage X

Triage X

OT:
 Triage X Japan, 2017 • Produktion: Xebec• Regisseur: Akio Takami, Takao Kato • Serienkomposition: Katsuhiko Takayama • Charakterdesign: Akio Takami • Musik: Makoto Miyazaki • Partner: Kazé Anime • Sprache: Deutsch 

Triage X auf der AnimagiC 2017:

  • FREITAG: 00:00 – 00:30 Uhr Episode 1 im AnimagiC-Kino 2
  • SAMSTAG: 00:00 – 00:30 Uhr Episode 1 im AnimagiC-Kino 2

© 2015 Shouji Sato/KADOKAWA/Fujimishobo/TRIAGEX Partners

Pin It on Pinterest

Share This